partneři

Slavnostní otevření centra CEPRONIV

Ve středu 5. dubna 2017 od 15 hod. byla v prostoru volného výběru Vědecké knihovny UJEP (Pasteurova 5, Ústí nad Labem) zpřístupněna metodicko-didaktická knihovna a současně i oficiálně zahájena činnost samotného centra CEPRONIV. Slavnosti se zúčastnili vedle samotných učitelů a učitelek němčiny a studentů učitelství německého jazyka i rektor UJEP doc. Martin Balej, děkanka FF UJEP doc. Michaela Hrubá, ředitel Vědecké knihovny UJEP Mgr. Martin Pečiva a vedoucí Katedry germanistiky FF UJEP Renata Cornejo. Na závěr slavnosti zástupce ředitele Goethe-Institutu Praha a vedoucí jazykového oddělení dr. Knuth Noke a jednatelé Euroregionu Elbe-Labe Rüdiger Kubsch a Mgr. Vladimír Lipský předali symbolický dar knihovně.

Pozvánka ke stažení ZDE.

Slavnost se uskutečnila s laskavou podporou EU (Fond malých projektů Euroregionu Elbe-Labe).
Zpět

Katedra germanistiky FF UJEP
Pasteurova 13
400 96 Ústí nad Labem
Mgr. Jan Kvapil, Ph.D. (koordinátor centra)
místnost B 112

E-mail: ceproniv@ujep.cz
Tel.: 475 286 482
Tel.: 732 921 250 (mobil)

V tomto letním semestru (do 20. května 2017) Vám jsme k dispozici:

ČT 13:00-14:00

Jinak dle předchozí telefonické nebo e-mailové domluvy.

 
partneri