partneři

Celodenní workshop: Film ve výuce německého jazyka

Ve spolupráci s Goethe-Institutem Praha se u nás uskuteční celodenní workshop (6 hodin), který povede lektorka Sandra Künstler. Účastníci tohoto semináře budou seznámeni s pracovními postupy, cvičeními a úlohami, které jsou vhodné při využívání filmů ve výuce německého jazyka. Dále poznají nové výukové materiály a osvěží si své metodicko-didaktické znalosti. V rámci semináře získají i konkrétní návrhy pro výuku k různým filmovým formátům, jako jsou krátké filmy, reklamní spoty, hudební klipy a skeče. Workshop proběhne v německém jazyce.

Čas: 23. října 2017 od 9:00 do cca. 16:00

Místo: FF UJEP (Pasteurova 13, Ústí nad Labem), místnost A 306

Účast zdarma.

Bližší info a přihlášení: ceproniv@ujep.cz

Workshop je organizován s podporou Euroregionu Elbe/Labe.Zpět

Katedra germanistiky FF UJEP
Pasteurova 13
400 96 Ústí nad Labem
Mgr. Jan Kvapil, Ph.D. (koordinátor centra)
místnost B 112

E-mail: ceproniv@ujep.cz
Tel.: 475 286 482
Tel.: 732 921 250 (mobil)

V tomto letním semestru (do 20. května 2017) Vám jsme k dispozici:

ČT 13:00-14:00

Jinak dle předchozí telefonické nebo e-mailové domluvy.

 
partneri