partneři

Workshop: Film ve výuce německého jazyka

Ve spolupráci s Goethe-Institutem Praha se v prostorách FF UJEP dne 23. října 2017 uskutečnil celodenní workshop (8 výukových hodin), který vedla lektorka Sandra Künstler. Účastníci tohoto semináře byli seznámeni s pracovními postupy, cvičeními a úlohami, které jsou vhodné při využívání filmů ve výuce německého jazyka. Dále poznali nové výukové materiály a osvěžili si své metodicko-didaktické znalosti. V rámci semináře získali i konkrétní návrhy pro výuku k různým filmovým formátům, jako jsou krátké filmy, reklamní spoty, hudební klipy a skeče.

Workshop se uskutečnil s laskavou podporou EU (Fond malých projektů Euroregionu Elbe-Labe).
Zpět

Katedra germanistiky FF UJEP
Pasteurova 13
400 96 Ústí nad Labem
Mgr. Jan Kvapil, Ph.D. (koordinátor centra)
místnost B 112

E-mail: ceproniv@ujep.cz
Tel.: 475 286 482
Tel.: 732 921 250 (mobil)

V tomto letním semestru (do 20. května 2017) Vám jsme k dispozici:

ČT 13:00-14:00

Jinak dle předchozí telefonické nebo e-mailové domluvy.

 
partneri