partneři

Celodenní workshop: Učební typy, učební styly a jejich důsledky pro výuku německého jazyka

Ve spolupráci s Goethe-Institutem Praha se u nás uskuteční celodenní workshop (6 hodin), který povede lektorka Evangelia Karagiannakis. Každý člověk myslí, učí se a jedná jinak. Od narození jsme vybaveni různou mírou inteligence a formami vnímání, které jsou rovněž ovlivněny socializací. Lidé se tak stávají individui s různými zdroji. Jak se takovéto rozdíly rozpoznávají? A jak je lze konstruktivně využít ve výuce německého jazyka? V tomto prakticky orientovaném workshopu budeme hledat odpovědi na tyto a podobné otázky. Workshop proběhne v německém jazyce.

Čas: 6. listopadu 2017 od 9:00 do cca. 16:00

Místo: FF UJEP (Pasteurova 13, Ústí nad Labem), místnost A 306

Účast zdarma.

Bližší info a přihlášení: ceproniv@ujep.cz

Workshop se koná s laskavou podporou Euroregionu Elbe/Labe.Zpět

Katedra germanistiky FF UJEP
Pasteurova 13
400 96 Ústí nad Labem
Mgr. Jan Kvapil, Ph.D. (koordinátor centra)
místnost B 112

E-mail: ceproniv@ujep.cz
Tel.: 475 286 482
Tel.: 732 921 250 (mobil)

V tomto letním semestru (do 20. května 2017) Vám jsme k dispozici:

ČT 13:00-14:00

Jinak dle předchozí telefonické nebo e-mailové domluvy.

 
partneri