partneři

Workshop: Fonetický trénink s Marcelem Hindererem

Hlas je nejdůležitější nástroj učitelů a učitelek, a proto byly během celodenního workshopu hledány odpovědi na následující otázky: Jak vlastně hlas funguje? Jaký má na něj vliv držení těla a dýchání? Pomocí kterých technik je možné docílit lepší slyšitelnosti v prostoru? Jak je možné zlepšovat artikulaci?

Následně se účastníci a účastnice zabývali i otázkami spojenými přímo s výukou německého jazyka: Jaká jsou výslovnostní pravidla? Na co je třeba dbát, aby se omezil vliv dialektu nebo cizího akcentu? Jakým živým způsobem lze vyučovat výslovnost?

Lektor: Marcel Hinderer (Pädagogische Hochschule Freiberg)

Termín: pondělí 26. března 2018 od 9:00 do 16:00

Místo konání: budova FF UJEP (Pasteurova 13, Ústí nad Labem), místnost A 306

Účast na workshopu byla ZDARMA.

 

Workshop se konal s laskavou podporou Goethe-Institutu Praha a Evropské unie (Fond malých projektů Euroregionu Elbe/Labe).
Zpět

Katedra germanistiky FF UJEP
Pasteurova 13
400 96 Ústí nad Labem
Mgr. Jan Kvapil, Ph.D. (koordinátor centra)
místnost B 112

E-mail: ceproniv@ujep.cz
Tel.: 475 286 482
Tel.: 732 921 250 (mobil)

V tomto letním semestru (do 20. května 2017) Vám jsme k dispozici:

ČT 13:00-14:00

Jinak dle předchozí telefonické nebo e-mailové domluvy.

 
partneri