partneři

Workshop: Hry ve výuce německého jazyka

Čím efektivněji a úspěšněji se využívají mozkové kapacity, tím více a aktivněji se žáci účastní výuky a tím celostněji i zacházejí s učivem. Výukové hry nabízejí široké spektrum možností k motivaci k učení, přičemž současně nabízejí i dostatečný prostor pro individuální učební styly, učební scénáře a vnitřní diferenciaci.

Prostřednictvím tohoto workshopu se účastníci a účastnice seznámili s širokým repertoárem výukových her pro aktivizaci žáků ve výuce německého jazyka. Vyučující tak mohou lépe reagovat na proměňující se učební návyky u mládeže a tím zvyšovat nejen kvalitu a účinnost vyučování, nýbrž i potěšení z výuky.

 

Lektorka: Evangelia Karagiannakis (http://www.anders-lehren-und-lernen.de)

Termín: pondělí 9. dubna 2018 od 9:00 do 16:00

Místo konání: budova FF UJEP (Pasteurova 13, Ústí nad Labem), místnost A 306

Účast na workshopu byla ZDARMA.

 

Workshop se konal s laskavou podporou Goethe-Institutu Praha a Evropské unie (Fond malých projektů Euroregionu Elbe/Labe).


Zpět

Katedra germanistiky FF UJEP
Pasteurova 13
400 96 Ústí nad Labem
Mgr. Jan Kvapil, Ph.D. (koordinátor centra)
místnost B 112

E-mail: ceproniv@ujep.cz
Tel.: 475 286 482
Tel.: 732 921 250 (mobil)

V tomto letním semestru (do 20. května 2017) Vám jsme k dispozici:

ČT 13:00-14:00

Jinak dle předchozí telefonické nebo e-mailové domluvy.

 
partneri