partneři

Oxana Bambuch: Aktivizující výukové metody (celodenní workshop)

V pondělí 8. října se uskutečnil celodenní workshop vedený lektorkou Oxanou Bambuch na téma výukových metod aktivizujících k učení.

V tomto workshopu se účastníci a účastnice zabývali tím, jak žáky s co největším prospěchem zapojit do vlastní výuky. Pozornost byla zaměřena na aktivizaci ve výuce prostřednictvím kladení otázek, samostatného vyvození závěrů, aktivní výměny názorů atd., čímž se posiluje vzájemná podpora v učení, žáci se učí sami objevovat jazykové struktury a pravidla a přejímat organizační a učební úlohy a výukové aktivity. Toto vše přispívá k tomu, aby byli žáci ve výuce motivovanější a koncentrovanější, aby si s jazykem počínali smysluplně a snáze tak dosahovali výukových cílů.

Program workshopu:

  • seznámení se s řadou aktivizačních pracovních technik (cvičení, úlohy a projekty)
  • simulace metod ozkoušených v praxi
  • reflexe těchto postupů z pohledu výukové praxe
  • teoretický vstup spojený s vypracováním konkrétních doporučení pro aktivizující výuku
  • diskuze nad aspekty: chování a jazykový projev učitele, kooperativní učení a vnitřní diferenciace, úpravy učebny, nápravy chyb, pracovní způsoby ve větších skupinách, pravidla a rituály
  • závěr: sdílení doporučení a tipů do výuky

Lektorka: Oxana Bambuch

Termín: pondělí 8. října 2018 od 9:00 do 16:00

Místo konání: budova FF UJEP (Pasteurova 13, Ústí nad Labem), místnost A 306

Účast na workshopu byla ZDARMA.

 

Workshop se konal s laskavou podporou Goethe-Institutu Praha a Evropské unie (Fond malých projektů Euroregionu Elbe/Labe).
Zpět

Katedra germanistiky FF UJEP
Pasteurova 13
400 96 Ústí nad Labem
Mgr. Jan Kvapil, Ph.D. (koordinátor centra)
místnost B 112

E-mail: ceproniv@ujep.cz
Tel.: 475 286 482
Tel.: 732 921 250 (mobil)

V tomto letním semestru (do 20. května 2017) Vám jsme k dispozici:

ČT 13:00-14:00

Jinak dle předchozí telefonické nebo e-mailové domluvy.

 
partneri