Workshop na téma autonomního učení se pod vedením lektorky Oxany Bambuch uskutečnil v prostorech FF UJEP v pondělí 12. listopadu 2018.">
partneři

Oxana Bambuch: Autonomní učení (celodenní workshop)

V pondělí 12. listopadu se uskutečnil celodenní workshop německé lektorky Oxany Bambuch na téma autonomního učení. Autonomní učení je jeden z nejdůležitějších aspektů didaktiky cizích jazyků a jedna z největších výzev pro učitele a učitelky němčiny. Jde v něm zejména o otázku, jakým způsobem lze přimět žáky samostatnému a zodpovědnému učení? Jak podpořit své žáky v tom, aby vědomě a  sami reflektovali vlastní učení?

V centru workshopu byly výuková rozhodnutí a procesy, které odpočátku směřují k tomu, aby byla podpořena autonomie žáků. Tím je pak možné co možná nejefektivněji využívat již nabyté jazykové znalosti. Současně s tím je rovněž realizována příprava na další učení v jiných kontextech.

Program workshopu:

  • faktory ovlivňující motivaci k učení cizího jazyka
  • aktivizující výuka a výuka orientovaná na akci, spolupráci a žáka
  • efektivní využívání pracovních a sociálních forem
  • kolaborativní a kooperativní učení a vnitřní diferenciace
  • učení MIT-VON-DURCH
  • možné způsoby (konformní s praxí) individuálního poradenství a podpory žáků
  • zprostředkování konkrétních výukových strategií
Prostřednictvím efektivní spolupráce během workshopu účastníci a účastnice společně vypracovali praktický návod, jak své žáky dovést k tomu, aby převzali za své vlastní učení individuální zodpovědnost, a tím se začali lépe učit (cizí jazyk).

Lektorka: Oxana Bambuch

Termín: pondělí 12. listopadu 2018 od 9:00 do 16:00

Místo konání: budova FF UJEP (Pasteurova 13, Ústí nad Labem), místnost A 306

Účast na workshopu byla ZDARMA.

 

Workshop se konal s laskavou podporou Goethe-Institutu Praha a Evropské unie (Fond malých projektů Euroregionu Elbe/Labe).
Zpět

Katedra germanistiky FF UJEP
Pasteurova 13
400 96 Ústí nad Labem
Mgr. Jan Kvapil, Ph.D. (koordinátor centra)
místnost B 112

E-mail: ceproniv@ujep.cz
Tel.: 475 286 482
Tel.: 732 921 250 (mobil)

V tomto letním semestru (do 20. května 2017) Vám jsme k dispozici:

ČT 13:00-14:00

Jinak dle předchozí telefonické nebo e-mailové domluvy.

 
partneri