partneři

Jazyková a kulturní animace: Saská vánoční jizba

Ve dnech 18. až 20. prosince se přímo na třech základních a středních školách v regionu uskutečnila jazyková a kulturní animace pod názvem Saská vánoční jizba (Sächsische Weihnachtsstube) na téma saských vánoc. Cílem této animace bylo upevnění vztahu žáků a žákyň k německému jazyku prostřednictvím atraktivního představení typických saských vánočních předmětů, jako jsou např. louskáček, švestkový panáček Pflaumentoffel, ochranovská hvězda, vánoční oblouk a pyramida, kuřáček, vánoční štola ad. Tyto animace současně sloužily k testování vznikajících animačních materiálů. Vánoční animace se uskutečnila na těchto školách:

  • 18. prosince - Obchodní akademie Ústí nad Labem
  • 19. prosince - ZŠ SNP, Ústí nad Labem
  • 20. prosince - Gymnázium Děčín (druhý a třetí stupeň - začátečníci)
Nabídka: Máte zájem o provedení této animace na vaší škole? Rezervujte si na e-mailu ceproniv@ujep.cz termín!
Tato vánoční animace a vytvoření animačních materiálů byly podpořeny z fondů Evropské unie (Fond malých projektů Euroregionu Elbe/Labe).Zpět

Katedra germanistiky FF UJEP
Pasteurova 13
400 96 Ústí nad Labem
Mgr. Jan Kvapil, Ph.D. (koordinátor centra)
místnost B 112

E-mail: ceproniv@ujep.cz
Tel.: 475 286 482
Tel.: 732 921 250 (mobil)

V tomto letním semestru (do 20. května 2017) Vám jsme k dispozici:

ČT 13:00-14:00

Jinak dle předchozí telefonické nebo e-mailové domluvy.

 
partneri