partneři

Seminář: Čtení s porozuměním (celodenní)

V pondělí 6. května 2019 se pod vedení zkušené lektorky Goethe-Institutu Oxany Bambuch uskuteční celodenní seminář Čtení s porozuměním: jak pracovat s texty určenými pro čtení.

V tomto semináři se účastníci seznámí s jednotlivými fázemi práce s textem v rámci čtení s porozuměním. V souvislosti s těmito fázemi se budou zabývat vhodným a efektivním využitím různých sociálních forem vyučování. Dalším tématem bude didaktizace autentických textů a problematika s tím spojená. V semináři budou dále probrány efektivní čtenářské a učební strategie, vedoucí k větší samostatnosti žáků při čtení a učení. Jelikož si žáci prostřednictvím četby osvojují důležitou slovní zásobu a jazykové struktury, bude seminář zakončen představením efektivních učebních technik a metod práce se slovní zásobou. Seminář je koncipován prakticky a interaktivně s ohledem na reflexi vlastní (příp. budoucí) výukové praxe studujících.

 

Lektorka: Oxana Bambuch M.A.

Termín: pondělí 6. května 2019 od 9:00 do 16:00 (s hodinovou pauzou na oběd)

Místo: budova FF UJEP (Pasteurova 13, Ústí nad Labem), místnost A 306

Rezervace míst a bližší informace: ceproniv@ujep.cz (příp. jankvapil@post.cz)

Účast na tomto semináři je ZDARMA.

 

Seminář se koná s laskavou podporou Goethe-Institutu Praha.Zpět

Katedra germanistiky FF UJEP
Pasteurova 13
400 96 Ústí nad Labem
Mgr. Jan Kvapil, Ph.D. (koordinátor centra)
místnost B 112

E-mail: ceproniv@ujep.cz
Tel.: 475 286 482
Tel.: 732 921 250 (mobil)

V tomto letním semestru (do 20. května 2017) Vám jsme k dispozici:

ČT 13:00-14:00

Jinak dle předchozí telefonické nebo e-mailové domluvy.

 
partneri