partneři

Seminář: Zábavné a efektivní osvojování slovní zásoby (celodenní)

V pondělí 8. dubna 2019 se uskuteční seminář pod vedením zkušené lektorky Goethe-Institutu Christiane Bolte-Costabiei o tom, jak zábavně a efektivně učit žáky slovní zásobě.

V tomto semináři se účastníci a účastnice seznámí s vědeckými základy práce se slovní zásobou a s různými metodami osvojování slovní zásoby německého jazyka se zřetelem k různým druhům smyslového vnímání a k různým formám osvojování a učení. Metody si prakticky vyzkouší na dvou nových jazycích tak, aby se dokázali vžít do role žáků a lépe aplikovat tyto metody ve vlastní výuce

 

Lektorka: Christiane Bolte-Costabiei, M.A

Termín: pondělí 8. dubna 2019 od 9:00 do 16:00 (s hodinovou pauzou na oběd)

Místo: budova FF UJEP (Pasteurova 13, Ústí nad Labem), místnost A 306

Rezervace míst a bližší informace: ceproniv@ujep.cz (příp. jankvapil@post.cz)

Účast na tomto semináři je ZDARMA.

 

Seminář se koná s laskavou podporou Goethe-Institutu Praha.Zpět

Katedra germanistiky FF UJEP
Pasteurova 13
400 96 Ústí nad Labem
Mgr. Jan Kvapil, Ph.D. (koordinátor centra)
místnost B 112

E-mail: ceproniv@ujep.cz
Tel.: 475 286 482
Tel.: 732 921 250 (mobil)

V tomto letním semestru (do 20. května 2017) Vám jsme k dispozici:

ČT 13:00-14:00

Jinak dle předchozí telefonické nebo e-mailové domluvy.

 
partneri