partneři

Inovativní, kreativní a aktivizační metody ve výuce německého jazyka (dvoudenní seminář - 15. a 22. října)a

Seminář je v první řadě zaměřen na seznámení s praktickými a lehce využitelnými aktivitami, hrami, postupy, portály a materiály do výuky. Tyto aktivity velmi dobře poslouží jak vyučujícím všech cizích jazyků na ZŠ, tak i SŠ. Společně si vyzkoušíme aktivity pro různé jazykové úrovně s ohledem na osvojování slovní zásoby, gramatických jevů, skládání vět, ale také aktivity, které pomohou smysluplně rozdělit třídní kolektiv v hodině cizích jazyků do menších skupin s ohledem na pokročilost a osvojené znalosti žáků v dané skupině.

V první části semináře (v úterý 15. října) si vyzkoušíme nejrůznější motivační jazykové hry, warming-upové aktivity, hry na odbourání strachu z mluvení. Všechny aktivity bude možné velmi jednoduchých způsobem variovat tak, aby se daly využít pro různé oblasti.

Ve druhé části (v úterý 22. října) se seznámíme s jednoduchými portály a weby, které lze využít ve výuce německého jazyka, ukážeme si, jak s takovými weby pracovat a zjednodušit si například přípravu na hodinu. Nedílnou součástí budou i aktivity zaměřené na práci s videem a písničkami ve výuce. Žádný strach, zpívat se nebude :)

Lektorka: Lucie Čechová

Termíny: 15. října, 11:00 - 14:15 (1. část) & 22. října, 11:00 - 14:15 (2. část)

Místo konání: FF UJEP, Pasteurova 13, Ústí nad Labem, místnost A 306

Registrace účastníků: neformální přihláškou na e-mail ceproniv@ujep.cz (příp. jankvapil@post.cz)

Seminář je akreditován u MŠMT, účast na něm je zdarma.

 

Seminář se koná ve spolupráci s jazykovou školou Contexta Litoměřice.Zpět

Katedra germanistiky FF UJEP
Pasteurova 13
400 96 Ústí nad Labem
Mgr. Jan Kvapil, Ph.D. (koordinátor centra)
místnost B 112

E-mail: ceproniv@ujep.cz
Tel.: 475 286 482
Tel.: 732 921 250 (mobil)

V tomto letním semestru (do 20. května 2017) Vám jsme k dispozici:

ČT 13:00-14:00

Jinak dle předchozí telefonické nebo e-mailové domluvy.

 
partneri