partneři

Regionální den pro učitele německého jazyka

Název akce: Regionální den pro učitele německého jazyka
Termín: pondělí 17. února 2020 od 11 do 17 hod.
Místo konání: Metodické centrum CEPRONIV, Pasteurova 13, Ústí nad Labem
Účast na semináři je zdarma

PROGRAM:

11:00 - 14:30 Obrazový materiál a vizualizace ve výuce NJ
lektorka: Marlen Braunsdorf, Leipzig

14:45 - 17:00 Stammtisch - kulatý stůl pro učitele NJ
moderátorka: Mgr. Jana Nálepová, Ph.D.

Seminář je akreditován u MŠMT.

Vyplněné přihlášky či přihlašovací údaje zasílejte nejpozději do 7. února na e-mail hueber@hueber.cz. Přihláška ke stažení ZDE. Přihláška je závazná a vzhledem k omezenému počtu míst se semináře nelze zúčastnit bez předchozího přihlášení. V případě, že se nebudete moci na seminář dostavit, prosíme o co nejrychlejší informaci, abychom mohli uvolněné místo nabídnout náhradníkům.

Akce se koná s laskavou podporou nakladatelství Hueber.

 

OBRAZOVÝ MATERIÁL A VIZUALIZACE VE VÝUCE NĚMECKÉHO JAZYKA
Obrázky jsou vhodným materiálem pro výuku na všech stupních pokročilosti od A1 do C2. Můžeme o nich mluvit, psát, pracovat s nimi kreativním způsobem, využívat je při učení slovní zásoby nebo gramatiky, můžeme si je vzít na pomoc při zprostředkování vědomostí o reáliích. V neposlední řadě je popis obrázku téměř vždy součástí ústních zkoušek. Na to všechno se v semináři „podíváme“ a vyzkoušíme na praktických příkladech, jak je možné s obrázky pracovat v hodinách němčiny.

Marlen Braunsdorf: Pochází z Lipska, kde také v roce 2005 ukončila magisterské studium v oborech němčina jako cizí jazyk, etnologie a hispanistika. Od té doby vyučuje němčinu pro cizince. Pět let působila jako vedoucí německého oddělení na jazykové škole International House v Bratislavě. V té době také působila jako lektorka pro nakladatelství Hueber na Slovensku. Os roku 2012 je ředitelkou jazykové školy v Lipsku, která se specializuje na jazykovou výuku cizinců.

 

STAMMTISCH - KULATÝ STŮL PRO UČITELE NĚMECKÉHO JAZYKA
Smyslem těchto setkání je diskuze o aktuálních tématech a výměna zkušeností. Na tomto setkání si budeme povídat o následujících tématech:

  • Akce připravované Goethe-Institutem a Svazem germanistů a učitelů němčiny
  • Novinky z MŠMT
  • Soutěže a jiné cesty motivace žáků
  • Možnosti dalšího vzdělávání učitelů němčiny
  • Novinky na knižním trhu
Mgr. Jana Nálepová, Ph.D.: Studovala germanistiku a pedagogiku na UP v Olomouci, doktorská práce na téma analýza učebnic NJ, v současné době se připravuje na habilitaci. Pedagogická praxe: vyučuje didaktiku němčiny a jazyková cvičení na Slezské univerzitě v Opavě; vede metodicko-didaktické semináře pro učitele němčiny již řadu let po celé republice; multiplikátorka Goethe-Institutu a Boschovy nadace, školitelka CERMATu; členka expertního týmu Další cizí jazyk Národního ústavu pro vzdělávání MŠMT.


Zpět

Katedra germanistiky FF UJEP
Pasteurova 13
400 96 Ústí nad Labem
Mgr. Jan Kvapil, Ph.D. (koordinátor centra)
místnost B 112

E-mail: ceproniv@ujep.cz
Tel.: 475 286 482
Tel.: 732 921 250 (mobil)

V tomto letním semestru (do 20. května 2017) Vám jsme k dispozici:

ČT 13:00-14:00

Jinak dle předchozí telefonické nebo e-mailové domluvy.

 
partneri