partneři

Workshop: Digitální média ve výuce německého jazyka

V pondělí 13. února 2017 se v prostorách Katedry germanistiky FF UJEP uskutečnil celodenní workshop Digitální média ve výuce německého jazyka. Pod vedením zkušené lektorky Karin Ransberger si učitelky a učitelé němčiny spolu s vybranými studenty učitelství (celkem 18 účastníků) prakticky vyzkoušeli řadu konkrétních aplikací a webových stránek, s nimiž je možné snadno a rychle obohatit výuku němčiny na základních a středních školách. Tento workshop je první částí plánovaného seminárního modulu, uspořádaného v úzké spolupráci s pražským Goethe-Institutem. Současně se jedná i o první „školící“ aktivitu Centra pro podporu výuky německého jazyka a interkulturního vzdělávání CEPRONIV.

 

Seminář se uskutečnil s laskavou podporou EU (Fond malých projektů Euroregionu Elbe-Labe).
Zpět

Katedra germanistiky FF UJEP
Pasteurova 13
400 96 Ústí nad Labem
Mgr. Jan Kvapil, Ph.D. (koordinátor centra)
místnost B 112

E-mail: ceproniv@ujep.cz
Tel.: 475 286 482
Tel.: 732 921 250 (mobil)

V tomto letním semestru (do 20. května 2017) Vám jsme k dispozici:

ČT 13:00-14:00

Jinak dle předchozí telefonické nebo e-mailové domluvy.

 
partneri