partneři

Workshop: Jazyková a kulturní animace v Rezidenčním zámku Drážďany

Ve dnech 26. - 30. října se v expozicích Rezidenčního zámku v Drážďanech uskutečnil workshop k jazykové a kulturní animaci, jehož cílem bylo vypracování podkladů sloužících českým školním výpravám při návštěvě expozic. Workshopu organizovaného ve spolupráci s oddělením muzeální pedagogiky Saských uměleckých sbírek Drážďany (Sächsische Kunstsammlungen Dresden) se zúčastnilo 8 učitelů němčiny a studentů FF a FUD UJEP a jedna studentka TU Dresden.

 

Workshop byl podpořen z projektu IP 2017 PO2 "Pokračování procesu profilace odborných praxí studijních oborů FF UJEP směřující ke zlepšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce".
Zpět

Katedra germanistiky FF UJEP
Pasteurova 13
400 96 Ústí nad Labem
Mgr. Jan Kvapil, Ph.D. (koordinátor centra)
místnost B 112

E-mail: ceproniv@ujep.cz
Tel.: 475 286 482
Tel.: 732 921 250 (mobil)

V tomto letním semestru (do 20. května 2017) Vám jsme k dispozici:

ČT 13:00-14:00

Jinak dle předchozí telefonické nebo e-mailové domluvy.

 
partneri